Water Morion System- naturalnie zjonizowana woda alkaliczna

Więcej+

Technologia Impulsowa zmienia strukturę kryształów węglanu wapnia w mono kryształy przypominające igły.

Więcej+

Sterylizatory do dezynfekcji wody, Lampy UV

 Lampy z serii: WG-UV  public   znalazły szerokie zastosowanie również w technologii produkcji wody w branżach spożywczych czy też wodociągowych gdzie eliminuje się duży koszt eksploatacji dozowanej chemii.  Jednocześnie uzyskuje się poprzez zastosowanie lamp UV wodę czystą  oraz przyjemniejszą dla ludzkiego organizmu , zaletą dezynfekcji wody UV jest to że eliminuje w bardzo dużym stopniu chemiczne substancje dodawane do wody .

 Redukcja mikroorganizmów typu guardia, kryptosporydium które nie są zabijane przez chlor. Redukcja legionelli w wodzie. Zauważalne zwiększenie się przezroczystości wody.

W naszej ofercie posiadamy lampy WG-UV public do filtracji wody dla obiektów prywatnych jak i publicznych o wydajności od 0,3m3/h~ 1870m3/h. W związku z doborem lampy UV skontaktuj się z przedstawicielem, bardzo ważna jest  uzyskanie odpowiedniego przepływu przez lampę UV przy odpowiedniej ilości  J/m2. WG-UV public urządzenia wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254 nm, które uszkadzają DNA  bakterii lub wirusa, brak oddziaływania na ludzki organizm.

 Sterylizacja wody WODAR

 ZALETY:

 • WG-UV ma wiele zalet w zastosowaniach przemysłowych. Urządzenia te charakteryzuje się prostota korzystania i bezobsługowa praca jedynie trzeba kontrolować czas pracy. W zależności od producenta i palników należ je wymieniać po określonym czasie pracy w granicach od 8-12 tys godzin.
 • WG-UV jest wolny od związków chemicznych i nie wytwarza produktów ubocznych dezynfekcji (Disinfection by-products – DBPs).
 • Systemy mogą być łatwo instalowane w istniejących stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków ze względu na niewielkie gabaryty.
 • WG-UV może być stosowany jako zabezpieczenie przed filtrami osmotycznymi, ultrafiltracyjnymi jeżeli woda nie jest odpowiednio zabezpieczona. Membrany RO i UF są narażone na zakażenia bakteriologiczne co może prowadzić do zaczopowania. Czytaj więcej link 
 • WG-UV po filtracji na węglach aktywnych do dezynfekcji wody źródlanej aby zminimalizowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego w zakładach napojów pitnych.
 • WG-UV minimalizuje koszty stosowania chemii ograniczając zapotrzebowanie na biocydy. Najlepsze efekty stabilizacji bakteriologicznej można uzyskać na cyrkulacji wody.  
 • WG-UV może być stosowany do dezynfekcji wody technologicznej  zmniejszając poziom TOC.
 • WG-UV można zastosować w linii recyrkulacji w zbiornikach wody uzdatnionej, dla redukcji pozostałych części ozonu oraz zapewnienia dodatkowej dezynfekcji i kontroli mikrobiologicznej.
 • Ścieki mogą być dezynfekowane poprzez UV w celu bezpiecznego rozładowania mikrobiologicznego.
 • WG-UV mogą być łączone z zaawansowanymi technologiami przetwarzania (np. nadtlenek wodoru, ozon, itp.) w celu usunięcia licznych szkodliwych i trudnych do usunięcia związków.
 • WG-F-UV może być stosowany po filtrach cząstek stałych w obiektach wodnych( stawy, oczka wodne itp.)do dezynfekcji wody, znacząco redukuje zanieczyszczenia mikrobiologicznego pochodzące z ryb i skorupiaków. Technologia ta prowadzi do zmniejszenia BZT i rozwoju chorób i śmiertelność gatunków wodnych.
 • Ultrafiolet niszczy-utlenia chloraminy, które są przyczyną podrażnienia oczu oraz charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu wody. Przy zainstalowaniu UV zostało zaobserwowane zmniejszenie się ilości dozowanego chloru o ok. 50%  (przy automatycznych stacjach dozowania) bez zwiększenia się ilości bakterii w wodzie cyrkulacyjnej. Koncentrację chloramin zredukowano do ok. 75% na obiektach basenowych.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Ważne informacje  na temat dezynfekcja promieniami WG/UV public. Istotna wiedza dla inżynierów z zakładów uzdatniania wody i prywatnych ujęć, więcej na temat sterylizacji wody metodą  ULTRAVIOLET. Zaletą promienników amalgamatowych  jest natychmiastowy ponowny zapłon po wyłączeniu lub zaniku napięcia. Niska temperatura pracy promienników oraz specjalnie dobrana średnica chroni rury kwarcowe je przed osadzaniem się depozytu wapniowo magnezowego tzw. kamienia. Zastosowanie dezynfekcji ultrafioletem  pozwala zniszczyć wszystkie bakterie i wirusy w wodzie.

Stosowanie ultrafioletu pozwala zniszczyć bakterie  do poziomu stawianego  wodzie  pitnej oraz skutecznie zredukować chloraminy. Długość fali emitowana przez promienniki niskociśnieniowe 254 nm jest  najbardziej zbliżona do 260 nm gdzie występuje zjawisko największej skuteczności dezynfekcyjnej. Zjawiskiem niezwykle korzystnym jest rozkład chloramin . Maksymalna długośc fali przy której zachodzi dysocjacja monochloramin wynosi 336,4 nm, dichloramin 280,3 nm,  trichloramin  340 nm. Fale o większych długościach nie rozkładają chloramin. Moc niezbędna  do  dezynfekcji wody  1 m3  wody  wynosi  od 7,6 W  w  modelu AM1 do 4,1 W w modelu AM15 przy dawce 400 J/m2.  Zalecana minimalna dawka to 400 J/m2. Znacznie lepsze rezultaty są osiągane przy dawce 600 J/m2 i powyżej.

Skuteczność  rozkładu chloramin.

Rozkład chloramin  zachodzi dla fal długościach mniejszych niż 280,3 nm.

Promienniki amalgamatowe  praktycznie całą moc wysyłają o częstotliwości 254 nm.

Promienniki średniociśnieniowe  ponad 70%  emisji maja pomiędzy 250-280 nm.

Średnia częstotliwość  promieniowania przypada na fale 257 nm moc 70% całości UV

Moc 30% średnia długość fali 225,6 nm

Skuteczność rozkładu chloramin zależy od energii niesionej przez fale.

Energia fal i jednocześnie skuteczność usuwania chloramin pobór przez każdy z promienników identycznej mocy. 

Skuteczność usuwania chloramin przeliczona na procenty przy poborze przez każdy promiennik 100 wat mocy.

Na tej podstawie widzimy jak mało sprawne są promienniki średniociśnieniowe  oraz o ile lepsze  są  nowe promienniki w modelach AM

Jeżeli założymy identyczny pobór mocy to  skuteczność usuwania chloramin będzie wynosiła:

Promienniki średniociśnieniowe podczas pracy muszą mieć temperaturę banki pomiędzy 700-900 C. Oznacza to bardzo wysoką temperaturę  na powierzchni rury osłonowej i błyskawiczne powstawanie depozytu wapniowo-magnezowego. Urządzenia te muszą być wyposażone w układ czyszczenia rur osłonowych .Bez czyszczenia mechanicznego rury zostaną pokryte kamieniem w ciągu kilku godzin .

Promienniki amalgamatowe do osiągnięcia  100% wydajności potrzebują temperatury 65C na bańce.  W praktyce powierzchnia rury osłonowej ma temperaturę poniżej 40C , co zabezpiecza przed osadem wapiennym( osad powstaje na powierzchniach o temperaturze powyżej 55 C).


Dobieramy urządzenia do przepływu pomp wody, instalujemy lampy WG-UV, przeprowadzamy rozruch i przeszkolenie klienta. Montaż w jeden dzień, co najważniejsze dbasz o bezpieczną i zdrową wodę. Na obiektach publicznych jest  coraz więcej  zakażonych instalacji tzw. biofilmem bakteryjnym.


sterylizatory wody, lampa UV-WODAR


Uzdatnianie WODY-WODAR


WODAR - OFERTA


filtry ro 260 Custom

Filtry do wody

impuls wody Custom

Impuls elektryczny

wateri filtry do wody Custom

Filtry WATERI

zmiekczacz

Zmiękczacze wody

dystrybutor wody

Dystrybutor wody

odrzelazianie wody Custom

Odżelaziacze wody